Ne kunvenos ĉi-dimanĉe. No meeting this Sunday

La Esperanto-Klubo de Hampton Roads ne kunvenos ĉi-dimanĉe, pro Jon, Majk, Niĉjo ĉeestos Urba Semajnfino 2 Riĉmonde.

Ni rekunvenos, kiel kutime, en la 8-a de aprilo. Ĝis tiam!

The Esperanto Club of Hampton Roads won’t be meeting this Sunday, because Jon, Mike, and Nick will be at Urba Semajnfino 2 (City Weekend 2) in Richmond.

We’ll meet again, as usual, on April 8th. See you then!

City weekend – Urba semajnfino

Two of our members, Nick (Niĉjo) Woods and Mike (Majk) Patten, attended the City Weekend arranged by Chuck Smith, which took place in Harrisburg, Pennsylvania, on the weekend before Thanksgiving weekend. Read more about it here: Fun Esperanto Weekend in Harrisburg.

Du el niaj anoj, Niĉjo Woods k Majk Patten, ĉeestis la “urban semajnfinon” organizita per Chuck Smith, kiu okazis en Harisburgo, Pensilvanio, dum la semajnfino antaŭ Dankotaga semajnfino. Legu pli tie ĉi (angle): Fun Esperanto Weekend in Harrisburg.

No meetings Nov 20 or 27

The Esperanto Club of Hampton Roads won’t be meeting on November 20th or 27th, because of the Harrisburg City Weekend meeting, and the Thanksgiving holiday weekend. We’ll resume our normal schedule on December 4th at 7:00 pm at Fair Grounds Coffee.

La Esperanto-Klubo de Hampton Roads nek kunvenos en la 20-a nek la 27-a de Novembro, pro la Harrisburga Urba Semajnfino, k poste, la Danktago semajnfino. Ni restarigos nian kutiman dataron en la 4-a Decembro, je 7:00 ptm ĉe Kafejo Fair Grounds (Fair Grounds Coffee).

No meeting Oct. 16.

La klubo ne kunvenos ĉi-semajnfine. Ni rekunvenos en 23 Oktobro, je 7:00 ptm ĉe la kafejo Fair Grounds, kiel kutime.

The club will not be meeting this weekend, but we will resume on October 23, at 7:00, at Fair Grounds coffee, as usual.

La Esperanto-Klubo de Hampton Roads ne kunveno ĉe Kafejo FairGrounds ĉi-dimanĉe, la 18-a de septembro, sed ĉe Jon, je la 7-a. Ni spektos la filmon “Gerda Malaperis.” Vidu la adreson sube.

The Esperanto Club of Hampton Roads will meet at Jon’s home instead of Fairgrounds this Sunday, September 18th at 7:00pm. We will watching the movie “Gerda Malaperis.” See the address below.

416 Pembroke Ave. F (3rd floor)
Norfolk, VA.

Ne kunvenante en 14 Aŭgusto — No meeting August 14

We’ll be attending a regional meeting of the Esperanto Society of Carolina and Virginia in Burlington, North Carolina on Saturday, August 13th, and so will not be meeting at Fair Grounds the next day. We’ll resume our regular schedule on August 21st.

Ni ĉeestos la regionan kunvenon de la Esperanto Socio de Karolino kaj Virginio en Burlington, Nord-Karolino en sabado, 13 Aŭgusto, k tial ne kunvenos ĉe Fair Grounds en la sekvantan tagon. Ni rekunvenos kiel kutime en 21 Aŭgusto.

Somera Dataro — Summer Schedule

The Esperanto Club of Hampton Roads meets most Sunday evenings at 7pm, at Fair Grounds Coffee in Norfolk, at the corner of Colley and Baldwin Avenues. We don’t meet on holiday weekends or during national or regional Esperanto events. Meetings are informal, and friendly, and generally last about an hour-and-a-half, and visitors are most welcome. Just listen for the people speaking a funny language… you’ll find us!

La Esperanto-Klubo de Hampton Roads kunvenos en la plejparto de dimanĉaj vesperoj je 19:00, ĉe Kafejo Fair Grounds, en Norfolko, ĉe la angulo de avenuoj Colley kaj Baldwin. Ni ne kunvenas dem festtagaj semajnfinoj nek dum naciaj aŭ regionaj kongresoj. Kunvenoj estas neformalaj kaj amikecaj, kaj kutime daŭras dum unu horo k duono. Visitantoj estas tre bonvenitaj. Nur aúskultu la fremdan lingvon… vi malkovros nin!

Reviviĝante en 2011 / Reviving in 2011

Mi intencas revivigi la klub-kunvenojn baldaŭ, en frua januaro. Kiam la detaloj pli solidiĝas, mi afiŝos ilin tie ĉi. Mi pardonpetas por lasi la klubo dormi tiel longe.

I intend to revive the club meetings in early January. When details are more solid, I’ll post them here. I apologize for letting the club be dormant so long.

Esperanto-Klubo de Hampton Roads: Oktobro

The Esperanto Club of Hampton Roads has been on hiatus for a few months. However, we will begin meeting again soon, probably on October 17, 2010 at FairGrounds Coffee at 7:00 pm. (Any changes will be posted here.) See you there!

La Esperanto-Klubo de Hampton Roads ne kunvenis antaŭ kelkaj monatoj. Tamen, ĝi rekomencos kunvenadi baldaŭ, probable en 17 Oktobro 2010, ĉe Kafejo FairGrounds je 7:00 ptm. (Se ŝanĝoj, estos leĝeble ĉi tie.) Ĝis tiam!