Esperanto-Klubo de Hampton Roads: Oktobro

The Esperanto Club of Hampton Roads has been on hiatus for a few months. However, we will begin meeting again soon, probably on October 17, 2010 at FairGrounds Coffee at 7:00 pm. (Any changes will be posted here.) See you there!

La Esperanto-Klubo de Hampton Roads ne kunvenis antaŭ kelkaj monatoj. Tamen, ĝi rekomencos kunvenadi baldaŭ, probable en 17 Oktobro 2010, ĉe Kafejo FairGrounds je 7:00 ptm. (Se ŝanĝoj, estos leĝeble ĉi tie.) Ĝis tiam!

2 thoughts on “Esperanto-Klubo de Hampton Roads: Oktobro

  1. Saluton!
    Mi provis veni al la esperanta klubo, sed mi ne vidis iu al
    Fairgrounds. Se baldaŭ vi rekonvenos, bonvolu retmesaĝi min. Dankegon, kaj me esperas renkonti kun Vi baldaŭ!
    Dankegon,
    Kvinto

  2. Ho, Kvinto! Mi bedaŭris. Nune, mi planias rekomenci la klubon frua januaro. Mi certe retmesaĝos vin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *