Esperanto-Klubo de Hampton Roads: Oktobro

The Esperanto Club of Hampton Roads has been on hiatus for a few months. However, we will begin meeting again soon, probably on October 17, 2010 at FairGrounds Coffee at 7:00 pm. (Any changes will be posted here.) See you there!

La Esperanto-Klubo de Hampton Roads ne kunvenis antaŭ kelkaj monatoj. Tamen, ĝi rekomencos kunvenadi baldaŭ, probable en 17 Oktobro 2010, ĉe Kafejo FairGrounds je 7:00 ptm. (Se ŝanĝoj, estos leĝeble ĉi tie.) Ĝis tiam!